Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Frykt ikkje , for eg er med deg,

ver ikkje redd for eg er din GUD!

                                   Jes. 41,10   

GJENBRUKSBUTIKKEN

 Sjå  PLAKAT  med informasjon om opningstider.

Vi tek gjerne imot varer i opningstidene eller etter avtale.