Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

 "Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

HAUSTEN 2019 : 07.08.-21.08.-04.09.-18.09.-02.10.-16.10.-06.11.-20.11.-04.12.-18.12.

Neste samlingar blir :

ONSDAG 21.august kl 19.30 - 21.00

         11. søndag i treenighetstiden – Søndag 25. august 2019
              1 Mos 21,9–13 Isak og trellkvinnens sønn
              Rom 8,1–4.14–18 Livet i Ånden
              Joh 8,31–36 Virkelig fri     

ONSDAG 4.september kl 19.30 - 21.00

                13. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. september 2019
                      2 Mos 18,13–24 Jetro gir Moses råd
                      Apg 6,1–7 En ny tjeneste i menigheten (prekentekst)
                     Joh 15,13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt  

     

 

 

 

             

 

10-års MARKERING

Det vert 10-års markering for åpninga av nytt bedehus fredag 20.09. og laurdag 21.09.

Fredag vert det "NATUREN SYNG" med Håvard Sveås og Øvind Kåre Sunde

Laurdag vert det samling for medlemmer og medhjelparer - påmelding

Haustmarknad 2019

HAUSTMARKNAD i 2019 vert arrangert laurdag 26.oktober.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

PLAKAT kjem seinare .  VELKOMMEN TIL ALLE !

Adventsamling

Det vert adventsamling i samarbeid med Mauseidvåg Musikkkorps.

Søndag 1.desember

Julegrantenning på "Krysset" kl 16.00

Adventsamling  på bedehuset etterpå.

PLAKAT kjem seinare

VEL MØTT!

JULEFEST

Alle velkommen til FAMILIEJULEFEST

LAURDAG 28.12.  kl 16.00

PLAKAT kjem seinare