Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

VÅRMARKNAD 2021

Vi tok sikte på å arrangere VÅRMARKNAD laurdag 17.april - UTSATT

  UKLART om vi greier å arrangere -- på grunn av KORONA

 

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

VÅREN 2021 : 20.01. - 03.02. - 17.02. - 03.03. - 17.03.  - 7.4. - 21.4. - 5.5. - 19.5. - 2.6. - 16.6.