Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Han gjev den trøtte kraft, og den som

ikkje har krefter, gjev han stor styrke"

                                                      Jes. 40,29                         

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

GJENBRUKSBUTIKK

Vi har igjen open GJENBRUKSBUTIKK I Mauseidvåg Bedehus

 

Sjå  PLAKAT  med informasjon om opningstider.

Vi tek gjerne imot varer i opningstidene eller etter avtale.

JULEFEST

Alle velkommen til FAMILIE JULEFEST

TIRSDAG 28.12.  kl 17.00

PLAKAT kjem seinare

 

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

HAUSTEN 2021 : 01.09. - 15.09. - 06.10. - 20.10. - 03.11.  - 17.11. - 01.12. - 15.12. 

Sjå tekstane her :

Adventsamling

Det vert adventsamling i samarbeid med Mauseidvåg Musikkkorps.

Søndag 28.november

Julegrantenning  kl 16.00

Adventsamling  ved bedehuset.

PLAKAT kjem seinare

VEL MØTT!