Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Kom til meg, alle de som slit og har

tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!."

                                     Matt 11, 28      

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

Haustmarknad 2019

HAUSTMARKNAD i 2019 vert arrangert laurdag 26.oktober.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

PLAKAT kjem seinare .  VELKOMMEN TIL ALLE !

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Neste samlingar blir :

ONSDAG 22.mai kl 19.30 - 21.00

         6. søndag i påsketiden – Søndag 26.mai 2019

      

              1 Kong 3,5–14 Et lydhørt hjerte
                 eller Apg 12,1–17 Peter og Rode
              Ef 3,14–21 Bønn om styrke og innsikt
              Matt 6,7–13 Vår Far

VIDERE SAMLING:

ONSDAG 5.juni kl 19.30 - 21.00

         PINSEDAG – Søndag 9.juni 2019

                   1.Mos 11, 1-9  - Tårnet i Babel

                   Apgj  2, 1-11   - Ånden blir gitt

                      eller

                   Rom.  5, 1-5    - Guds kjærlighet utøst ved Ånden

                   Joh  14, 23-29  - Løftet om Ånd og fred