Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Han gjev den trøtte kraft, og den som

ikkje har krefter, gjev han stor styrke"

                                                      Jes. 40,29                         

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

Haustmarknad 2019

HAUSTMARKNAD i 2019 vert arrangert laurdag 26.oktober.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

PLAKAT kjem seinare .  VELKOMMEN TIL ALLE !

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Neste samlingar blir :

ONSDAG 19.juni kl 19.30 - 21.00

         2 søndag i treeninghetstida – Søndag 23.juni 2019

      

              Esek 36, 25-29a   Renselse og et nytt hjerte
              Rom  6,3-8           Forenet med Kristus i dåpen
              Luk  3, 1-13          Jesus og Nikodemus

VIDERE SAMLING:

ONSDAG ?????

         FØLG MED PÅ NYE MELDIGAR