Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Kom til meg, alle de som slit og har

tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!."

                                     Matt 11, 28      

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

GJENBRUKSBUTIKK

Vi opnar GJENBRUKSBUTIKK i Mauseidvåg Bedehus.  Sjå kalender og INFO-skriv for opningsdagar.

AVSLUTTA ÅPNING FOR 2020! 

ÅPNINGSTIDER FOR 2021 KJEM SEINARE

Sjå INFO-skriv