Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

GJENBRUKSBUTIKKEN

 Sjå  PLAKAT  med informasjon om opningstider.

Vi tek gjerne imot varer i opningstidene eller etter avtale.

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

VÅREN 2022 : 05.01. - 26.01. - 02.02. - 16.02. - 02.03.  - 16.03. - 06.04. - 20.04. - 04.05. - 18.05. - 01.06. - 15.06. 

Sjå tekstane her :