Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

HAUSTEN 2019 : 07.08.-21.08.-04.09.-18.09.-02.10.-16.10.-06.11.-20.11.-04.12.-18.12.

ONSDAG 16.oktober kl 19.30 - 21.00

              19. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. oktober 2019
                  1 Sam 3,1–11 Herren kaller Samuel
                  1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
                   Luk 9,57–62 Jesus krever alt

 

 Neste samlingar blir :

ONSDAG 6.november kl 19.30 - 21.00

           22. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. november 2019
                 3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 Dere har selv vært innflyttere
                Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
                Luk 10,25–37 Den barmhjertige samaritan

 

 

 

             

 

Haustmarknad 2019

HAUSTMARKNAD i 2019 vert arrangert laurdag 26.oktober.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

Sjå   PLAKAT  eller  INFO-SKRIV  . VELKOMMEN TIL ALLE !

Adventsamling

Det vert adventsamling i samarbeid med Mauseidvåg Musikkkorps.

Søndag 1.desember

Julegrantenning på "Krysset" kl 16.00

Adventsamling  på bedehuset etterpå.

PLAKAT kjem seinare

VEL MØTT!

JULEFEST

Alle velkommen til FAMILIEJULEFEST

LAURDAG 28.12.  kl 16.00

PLAKAT kjem seinare