Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Kom til meg, alle de som slit og har

tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!."

                                     Matt 11, 28      

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

GJENBRUKSBUTIKK

Vi har igjen open GJENBRUKSBUTIKK I Mauseidvåg Bedehus

 

Sjå  PLAKAT  med informasjon om opningstider.

Vi tek gjerne imot varer i opningstidene eller etter avtale.

JULEFEST

Alle velkommen til FAMILIE JULEFEST

TIRSDAG 28.12.  kl 17.00

PLAKAT kjem seinare

 

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

HAUSTEN 2021 : 01.09. - 15.09. - 06.10. - 20.10. - 03.11.  - 17.11. - 01.12. - 15.12. 

Sjå tekstane her :

Adventsamling

Det vert adventsamling i samarbeid med Mauseidvåg Musikkkorps.

Søndag 28.november

Julegrantenning  kl 16.00

Adventsamling  ved bedehuset.

PLAKAT kjem seinare

VEL MØTT!