Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Frykt ikkje , for eg er med deg,

ver ikkje redd for eg er din GUD!

                                   Jes. 41,10   

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

ÅRSMØTE - MEDLEMSMØTE

TIRSDAG 26.FEBRUAR kl 19.00

Årsmøte og etterpå planlegging av vårmarknaden og andre arrangement våren 2019

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Neste samlingar blir :

ONSDAG 20.februar kl 19.30. - 21.00

Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

VIDERE SAMLING:

ONSDAG 20.mars 2019

Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019

1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet