Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

Velkommen

Velkommen til Mauseidvåg Bedehus si heimeside. Her vil vi presenter bedehuset og aktivitetar knytta til huset.

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

HAUSTEN 2019 : 07.08.-21.08.-04.09.-18.09.-02.10.-16.10.-06.11.-20.11.-04.12.-18.12.

INGEN SOB

ONSDAG 18.september kl 19.30 - 21.00

       

 Neste samlingar blir :

ONSDAG 2.oktober kl 19.30 - 21.00

              17. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. oktober 2019
                    Esek 37,1–5.10–14 De døde ben blir levende
                    Fil 1,20–26 Jeg er trukket til begge sider (prekentekst)
                    Mark 5,35–43 Jesus vekker opp Jairus' datter

 

 

     

 

 

 

             

 

10-års MARKERING

Det vert 10-års markering for åpninga av nytt bedehus fredag 20.09. og laurdag 21.09.

Fredag vert det "NATUREN SYNG" med Håvard Sveås og Øvind Kåre Sunde

Bestilling av billetter a kr 200 ved mobil 951 36 983(SMS) med navn og antall.

Fortsatt ledige plasser. - Først til mølla

Laurdag vert det samling for medlemmer og medhjelparer - påmelding

Haustmarknad 2019

HAUSTMARKNAD i 2019 vert arrangert laurdag 26.oktober.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

PLAKAT kjem seinare .  VELKOMMEN TIL ALLE !

Adventsamling

Det vert adventsamling i samarbeid med Mauseidvåg Musikkkorps.

Søndag 1.desember

Julegrantenning på "Krysset" kl 16.00

Adventsamling  på bedehuset etterpå.

PLAKAT kjem seinare

VEL MØTT!

JULEFEST

Alle velkommen til FAMILIEJULEFEST

LAURDAG 28.12.  kl 16.00

PLAKAT kjem seinare

VALLDALTUR

Velkommen til felles tur tilValldal 8.september

for Solevåg , Fiskarstrand og Mauseisdvåg

SJÅ PLAKAT