Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

GJENBRUKSBUTIKK

Vi opnar GJENBRUKSBUTIKK i Mauseidvåg Bedehus.  Sjå kalender for opningsdagar.

Sjå INFO-skriv

SOB - samtale om bilbeltekst

Haustmarknad - HAUSTLOTTERI 2020

Tradisjonell HAUSTMARKNAD vert IKKJE arrangert i 2020

Det vert flott HAUSTLOTTERI  kjøp lodd av eit medlem eller - KJØP VED VIPPS

Trykk på raudt felt og sjå gevinstar og meir informasjon