Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Kom til meg, alle de som slit og har

tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!."

                                     Matt 11, 28      

Haustmarknad-takk og trekningsliste 2018

HAUSTMARKNAD i 2018 er gjennomført.  

TAKK til alle som handla lopper, kafevarer, bakevarer, lodd og tombola

TAKK til alle som var med og gjorde ein fin innsats med det praktiske.

Vi har eit flott resultat på om lag kr 53.000 i netto på arrangementet.

 

TREKKNINGSLISTE for loddboka finn du her.

VÅRMARKNAD - TAKK og TREKNINGSLISTE

VÅRARKNAD i 2018 er gjennomført.  

TAKK til alle som handla lopper, kafevarer, bakevarer, lodd og tombola

TAKK til alle som var med og gjorde ein fin innsats med det praktiske.

TAKK til alle som har SPONSA oss ved arrangementet

Vi har eit flott resultat på om lag kr 55.000 i netto på arrangementet.

 

Trekningsliste for loddboka og sponsoroversikt finn du her :

TREKNINGSLISTE OG TAKKE

ÅRSMØTE - MEDLEMSMØTE

TIRSDAG 26.FEBRUAR kl 19.00

Årsmøte og etterpå planlegging av vårmarknaden og andre arrangement våren 2019

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Neste samlingar blir :

ONSDAG 20.februar kl 19.30. - 21.00

Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet

VIDERE SAMLING:

ONSDAG 20.mars 2019

Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019

1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

 

VÅRMARKNAD 2019

VÅRMARKNAD i 2019 vert arrangert laurdag 6.april.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

Plakat og meir informasjon kjem seinare