Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Frykt ikkje , for eg er med deg,

ver ikkje redd for eg er din GUD!

                                   Jes. 41,10   

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

HAUSTEN 2019 : 07.08.-21.08.-04.09.-18.09.-02.10.-16.10.-06.11.-20.11.-04.12.-18.12.

ONSDAG 16.oktober kl 19.30 - 21.00

              19. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. oktober 2019
                  1 Sam 3,1–11 Herren kaller Samuel
                  1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
                   Luk 9,57–62 Jesus krever alt

 

 Neste samlingar blir :

ONSDAG 6.november kl 19.30 - 21.00

           22. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. november 2019
                 3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 Dere har selv vært innflyttere
                Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
                Luk 10,25–37 Den barmhjertige samaritan

 

 

 

             

 

Haustmarknad 2019

HAUSTMARKNAD i 2019 vert arrangert laurdag 26.oktober.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

Sjå   PLAKAT  eller  INFO-SKRIV  . VELKOMMEN TIL ALLE !

Adventsamling

Det vert adventsamling i samarbeid med Mauseidvåg Musikkkorps.

Søndag 1.desember

Julegrantenning på "Krysset" kl 16.00

Adventsamling  på bedehuset etterpå.

PLAKAT kjem seinare

VEL MØTT!

JULEFEST

Alle velkommen til FAMILIEJULEFEST

LAURDAG 28.12.  kl 16.00

PLAKAT kjem seinare

VÅRMARKNAD 2020

VÅRMARKNAD i 2020 vert arrangert laurdag 28.mars.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

PLAKAT kjem seinare

VÅRMARKNAD 2019 - TAKK og TREKNINGSLISTE

VÅRARKNAD i 2019 er gjennomført.  

TAKK til alle som handla lopper, kafevarer, bakevarer, lodd og tombola

TAKK til alle som var med og gjorde ein fin innsats med det praktiske.

TAKK til alle som har SPONSA oss ved arrangementet

Vi har eit flott resultat på om lag kr65.000 i netto på arrangementet.

 

Trekningsliste for loddboka og sponsoroversikt finn du her :

TREKNINGSLISTE OG TAKKE