Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

Haustlotteri - takk og trekningsliste 2021

HAUSTLOTTERI 2021 for Mausedvåg Bedehusforening er gjennomført og trekt.

TAKK til alle som var med og kjøpte lodd.

 TREKNINGSLISTE for loddboka finn du her.

GJENBRUKSBUTIKK - FERIE

GJENBRUKSBUTIKKEN  I Mauseidvåg Bedehus

HAR FERIESTENGT

NYOPNING 27.august

Sjå PLAKAT

Haustlotteri - takk og trekningsliste 2020

HAUSTLOTTERI 2020 for Mausedvåg Bedehusforening er gjennomført og trekt.

TAKK til alle som var med og kjøpte lodd.

 

TREKNINGSLISTE for loddboka finn du her.

JULEFEST AVLYST

På grunn av Corona-situasjonen

VERT JULEFESTEN 2021  AVLYST

Vi er lei for dette, men smittesituasjonen

og muligheiten for ei trygg avvikling

gjer dette nødvendig.

 

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Vi møtast på nytt hausten 2022.

Dette var samlingane VÅREN 2022 : 05.01. - 26.01. - 02.02. - 16.02. - 02.03.  - 16.03. - 06.04. - 20.04. - 04.05. - 18.05. - 01.06. - 15.06. 

Sjå tekstane her :