"Han gjev den trøtte kraft, og den som ikkje har krefter, gjev han stor styrke"

          Jes. 40,29                         

Vi har i dag slike leigesatser for bedehuset

Møter med forkynning : 10% av kollekt, min kr 300

Bryllup

Heile huset                   kr 5.500 inkl kjøkken

Åremålsdag / større fest

Heile etasjen                 kr 3.800 inkl kjøkken

Hovedsalen                   kr 3.300 inkl kjøkken

Sidesalen                      kr 2.200 inkl kjøkken

 

Heile etasjen                 kr 3.100 utan kjøkken

Hovedsalen                   kr 2.500 utan kjøkken

Sidesalen                      kr 1.400 utan kjøkken

Mindre arrangement (2-3 timar)

Heile etasjen                 kr 2.000 inkl kjøkken

Hovedsalen                   kr 1.400 inkl kjøkken

Sidesalen                      kr 1.100 inkl kjøkken

 

Heile etasjen                 kr 1.700 utan kjøkken

Hovedsalen                   kr 1.100 utan kjøkken

Sidesalen                      kr    800 utan kjøkken

Vask

Utgangspunktet er at den som leiger vaskar etter seg.  I særskilte høve kan vask avtalast, dette skal i så fall skje på førehand.

Dette vil koste for 1 sal + hall + toalett     kr 1.200  eller for heile etasjen  kr 1.500

Dukar

Det vert krav ekstra for bruk av dukar.  Dette skal betalast med kr 130 pr duk.

Utstyr ut av huset

Vi leiger ut dei GAMLE borda     kr 50 / stk

NYE bord og stolar skal ikkje ut av huset

Utleige av rom på loftet

Rom m/ 3 små vindu               kr 300

Rom m/kjøkkenkrok                kr 500

Begge romma                         kr 600