"Frykt ikkje, for eg er med deg,ver ikkje redd for eg er din GUD!"

                       Jes. 41,10