"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

Fellessamling på Indre-Sula

24., 25. og 26. FEBRUAR

Tale ved Johan Halsne

Sjå informasjon ved PLAKAT