HAUSTMARKNAD
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
Selskap - dåp
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
Selskap
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK lørdag
Selskap
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
ADVENTSAMLING
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
Selskap - dåp
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK lørdag
GJENBRUKSBUTIKK tirsdag
SOB-samtale om bibel
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
GJENBRUKSBUTIKK torsdag
JULEFEST