Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Frykt ikkje , for eg er med deg,

ver ikkje redd for eg er din GUD!

                                   Jes. 41,10   

VASKE- / RYDDELISTE ANSVARLIGE

Ansvaret går frå mandag til søndag.  Sjå liste   2019-1