Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

 "Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

VASKE- / RYDDELISTE ANSVARLIGE

Ansvaret går frå mandag til søndag.  Sjå liste   2019-2  eller  2020-1