ASFALT PÅ UTEOMRÅDET

Vi har i vår lagt asfalt på resten av uteområdet.

Prosjektet er gjennomført med støtte fra

SPAREBANKEN MØRE