Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

 "Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

ASFALT PÅ UTEOMRÅDET

Vi har i vår lagt asfalt på resten av uteområdet.

Prosjektet er gjennomført med støtte fra

SPAREBANKEN MØRE