Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

ADVENDTKALENDER med LOTTERI

Vi har også i år ADVENTKALENDER med LOTTERI.  Flotte strikka gjenstander som premie kvar dag.  Pris pr kalender kr 100.

Tak kontakt med NINA ved SMS til mobil 918 45 563 for kjøp.