Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

 "Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

Fellesmøte på Sula

MARS 2020 - PLAKAT

Det vert fellesmøte på Indre Sula med Rogmor Blomvik Holst

Møtestad :   Fiskarstrand Bedehus

Frå SØNDAG 1.mars til LAURDAG 7.mars