Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Frykt ikkje , for eg er med deg,

ver ikkje redd for eg er din GUD!

                                   Jes. 41,10   

Haustmarknad - HAUSTLOTTERI 2021

Det vert HAUSTMARKNAD laurdag 23.10. i tida 11.00 - 15.00

Det vert flott HAUSTLOTTERI  kjøp lodd av eit medlem , på marked eller VED BESTILLING

Haustlotteri 2021 - gevinstliste

Trykk på RAUDT FELT for meir informasjon om 

HAUSTMARKNAD -BAKEDISK - TOMBOLA - LOTTERI