Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

Haustmarknad 2020

HAUSTMARKNAD i 2020 vert arrangert laurdag 24.oktober. 

Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

PLAKAT og INFORMASJON kjem seinare  . VELKOMMEN TIL ALLE !