Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

Jesus seier:

"Fred etterlet eg dykk, min fred gjev eg dykk."

Joh. 14,27      

Haustmarknad - HAUSTLOTTERI 2020

Tradisjonell HAUSTMARKNAD vert IKKJE arrangert i 2020

Det vert flott HAUSTLOTTERI - SJÅ MEIR INFO