SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

HAUSTEN 2019 : 07.08.-21.08.-04.09.-18.09.-02.10.-16.10.-06.11.-20.11.-04.12.-18.12.

ONSDAG 16.oktober kl 19.30 - 21.00

              19. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. oktober 2019
                  1 Sam 3,1–11 Herren kaller Samuel
                  1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
                   Luk 9,57–62 Jesus krever alt

 

 Neste samlingar blir :

ONSDAG 6.november kl 19.30 - 21.00

           22. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. november 2019
                 3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 Dere har selv vært innflyttere
                Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
                Luk 10,25–37 Den barmhjertige samaritan