Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"Han gjev den trøtte kraft, og den som

ikkje har krefter, gjev han stor styrke"

                                                      Jes. 40,29                         

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

Neste samlingar blir :

ONSDAG 19.juni kl 19.30 - 21.00

         2 søndag i treeninghetstida – Søndag 23.juni 2019

      

              Esek 36, 25-29a   Renselse og et nytt hjerte
              Rom  6,3-8           Forenet med Kristus i dåpen
              Luk  3, 1-13          Jesus og Nikodemus

VIDERE SAMLING:

ONSDAG ?????

         FØLG MED PÅ NYE MELDIGAR