Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

HAUSTEN 2019 : 07.08.-21.08.-04.09.-18.09.-02.10.-16.10.-06.11.-20.11.-04.12.-18.12.

ONSDAG 4.desember kl 19.30 - 21.00

          2. søndag i adventstiden – Søndag 8. desember 2019
                 Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
                 Hebr 6,13–19a Et fast anker for sjelen
                 Joh 14,1–4 Jeg vil ta dere til meg

 Neste samling blir :

ONSDAG 18.desember kl 19.30 - 21.00

          4. søndag i adventstiden – Søndag 22. desember 2019
                Rut 4,13–17 Rut blir stammor til David
                Rom 15,8–13 Isais rotskudd
                Luk 1,46–55 Marias lovsang