Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

SOB - samtale om bilbeltekst

Vi samlast for å samtale om neste søndag sine bilbeltekstar og gjerne anna som dukkar opp.

VÅREN 2020 : 08.01. - 22.01. - 05.02. - 19.02. - 18.03. - 01.04. - 15.04. -29.04. - 06.05. - 20.05. - 03.06. - 17.06. 

Neste samling blir :

ONSDAG 20.mai kl 19.30 - 21.00

   Søndag før pinse – Søndag 24. mai 2020
       Hag 2,3–9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Apg 1,12–14 Disiplene venter i bønn
       1 Pet 4,7–11 Tjen hverandre med nådegavene
       Joh 15,26–27 Talsmannen og dere skal vitne

 

ONSDAG 3.juni kl 19.30 - 21.00

     Treenighetssøndag – Søndag 7. juni 2020
            5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
            1 Pet 2,4–10 Forkynne hans storverk
            Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen