Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

 "Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

JULEFEST

Alle velkommen til FAMILIE JULEFEST

TIRSDAG 28.12.  kl 17.00

PLAKAT kjem seinare