Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

 "Men alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å verta Guds born, dei som trur på namnet hans."

Joh. 1, 12     

Adventsamling

Det vert adventsamling i samarbeid med Mauseidvåg Musikkkorps.

Søndag 28.november

Julegrantenning  kl 16.00

Adventsamling  ved bedehuset.

PLAKAT kjem seinare

VEL MØTT!