Velkommen til fellesskap!

Mauseidvåg bedehus

"For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv"

Joh. 3,16       

VÅRMARKNAD 2020

VÅRMARKNAD i 2020 vert arrangert laurdag 28.mars.  Åpningstid 11.00. - 14.30.  Samlingsstund kl 13.00.

PLAKAT kjem seinare